Nota prawna

1. Niniejsza nota prawna określa zasady korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.holmed.sklep.pl („strona”), której właścicielem jest Holmed Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia, KRS: 0000005073 ("Spółka"). 

2. Zawartość strony, wszelkie treści prezentowane na stronie (w tym bez ograniczeń tekst, grafika, zdjęcia, pliki audio i oprogramowanie) stanowią prawnie zastrzeżoną własność intelektualną Spółki (lub firm partnerskich współpracujących ze Spółką) i jest prawnie chroniona prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Możliwe jest pobieranie informacji ze strony, jednak Spółka zachowuje wszelkie prawa do treści podanych na stronie albo informacji, na które powołano się na stronie.


3. Informacje zawarte na stronie podane są w celach informacyjnych. Reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tych informacji w inny sposób niż dla celów informacyjnych, kopiowanie lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości treści zawartych na stronie, a następnie publiczne udostępnianie lub dystrybucja przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu informacji (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), jak również nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym. Prośby o zgodę na wykorzystanie treści podanych na stronie prosimy kierować mailem na adres: zamowienia@holmed.sklep.pl .


4. Niektóre elementy zdjęciowe, logotypy i teksty umieszczone na stronie są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów Spółka nie gwarantuje, że użycie materiałów wyświetlonych na stronie nie narusza praw innych podmiotów.

5. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole wyświetlane na stronie stanowią własność Spółki lub firm partnerskich współpracujących ze Spółką. Znaki towarowe, nazwy marek, logo firmowe i symbole należące do Spółki nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.


6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.


7. Linki do witryn osób trzecich podane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Spółka nie wyraża żadnej opinii co do zawartości witryn którejkolwiek osoby trzeciej i zrzeka się odpowiedzialności za korzystanie z tych witryn, jak również za informacje podane przez osoby trzecie.

8. Spółka dokonuje wysiłków, aby informacje podane na stronie były dokładne i aktualne, ale nie gwarantuje dokładności, aktualności i kompletności tych informacji. W celu aktualizacji treści zamieszczonych na stronie Spółka może zmienić stronę w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji lub innych materiałów zamieszczonych na stronie.

9. Strona może zawierać informacje dotyczące zdarzeń przyszłych. Tego typu informacje zależą od wielu różnych czynników, w tym naukowych, biznesowych, ekonomicznych i finansowych; dlatego efekt tych czynników może się różnić od podanych na stronie.

10. Spółka nie bierze żadnej odpowiedzialności za używanie strony. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że otwierają i używają stronę wraz z zawartością na swą własną odpowiedzialność. Spółka ani żaden inny podmiot biorący udział w tworzeniu lub dostarczeniu strony nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, przypadkowe, skutkowe, pośrednie lub moralne, wynikające z wejścia użytkownika na stronę, używania lub niemożności używania strony, ani za błędy lub przeoczenia w jej zawartości.

11. Postanowienia niniejszej noty prawnej podlegają prawu polskiemu. Jeśli jakikolwiek punkt, warunek lub postanowienie niniejszej noty prawnej zostaną uznane za sprzeczne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych punktów, warunków i postanowień nie będzie tym samym w żaden sposób zagrożona ani naruszona.

12. Spółka może w dowolnym czasie zmienić warunki niniejszej noty prawnej, dokonując jej aktualizacji.

Aktualności
INFORMACJA

W zawiązku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją na rynku medycznym, spowodowaną ostatnimi wydarzeniami, zamówienia mogą być realizowane z opóźnieniem a ceny mogą ulegać nieznacznym zmianom. Za wszelkie niedogodności, przepraszamy.

Cewnik z jonami srebra tylko 60 zł

Cewnik Bactiguard wykonany wg specjalnej technologii BIP (Bactiguard Infection Protection) zapewnia pacjentowi komfort oraz kliniczne potwierdzoną redukcję zakażeń bakteryjnych wywoływanych cewnikowaniem. Pewne 90 dni używania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl